Sistemi za podporo pri odločanju v integriranem varstvu rastlin

Na vrtu si pridelke prepogosto delimo s škodljivci in rastlinskimi boleznimi. Klimatske spremembe in s tem povezano segrevanje ozračja pospešujejo njihovo aktivnost, razmnoževanje, širjenje in povzročanje škode, kar sili vrtičkarje v iskanje rešitev za njihovo učinkovito obvladovanje.

Poškodbe jabolk zaradi napada jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) (vir: https://agresearch.montana.edu/)

Poškodbe jabolk zaradi napada jabolčnega zavijača (Cydia pomonella)
(vir: https://agresearch.montana.edu/)

Rastlinske škodljivce in povzročitelje bolezni lahko obvladujemo na več načinov, ki se razlikujejo glede na stopnjo učinkovitosti, vplivov na okolje in zdravje ljudi ter druge neciljne organizme. V integriranem varstvu rastlin pridelovalci poleg zahtev o varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) upoštevajo tudi dodatna načela ekonomske in okoljske upravičenosti njihove uporabe. Zato FFS uporabljajo le, če je presežen prag škodljivosti. Ta nastopi, ko je škoda, ki jo povzroči škodljiv organizem večja od stroška, ki ga predstavlja izvedba varstvenega ukrepa. Poleg ekonomske upravičenosti mora ukrep izpolnjevati tudi okoljske zahteve, saj mora zagotoviti zadovoljivo učinkovitost ob najmanjšem vplivu na neciljne organizme in okolje.

Simbol, ki označuje pridelke in živila, pridelane v skladu s smernicami integriranega varstva rastlin (vir: Institut KON-CERT)

Simbol, ki označuje pridelke in živila, pridelane v skladu s smernicami integriranega varstva rastlin
(vir: Institut KON-CERT)
Odločitev kdaj izvesti ukrep varstva rastlin, ki bo v skladu z zgoraj omenjenimi smernicami integriranega varstva rastlin, je izjemno zahtevna. Pri tem si lahko pomagamo s sistemi za podporo pri odločanju (SZPO ali ang. DSS) za integrirano varstvo rastlin. To so digitalna orodja, ki s pomočjo vgrajenih modelov ter vremenskih, lokacijskih in drugih podatkov uporabnika, napovedujejo stopnjo tveganja za pojav škodljivcev ali bolezni na pridelku. SZPO nam omogočajo, da s pravilno določitvijo časa izvedbe ukrepa za obvladovanje škodljivih organizmov povečamo učinkovitost uporabljenih FFS, zmanjšamo skupno količino uporabljenih FFS in minimiziramo negativne vplive na okolje. Ker v integriranem varstvu rastlin ukrepanje temelji na kombinaciji kurativnih in preventivnih ukrepov, je potrebno zdravstveno stanje pridelka neprestano spremljati, tudi če si pri našem delu pomagamo s SZPO. SZPO namreč nudi pomoč pri odločanju in ne nadomešča odločevalca.
Čeprav so na voljo številni SZPO za integrirano varstvo rastlin, njihova uporaba med pridelovalci ni razširjena. Med glavnimi razlogi je pomanjkanje dostopnih informacij o SZPO. V Evropskem projektu IPM decisions (https://www.ipmdecisions.net/) smo zato razvili spletno platformo, ki uporabnikom na enem mestu brezplačno in na uporabniku prijazen način ponuja napovedi tveganja pojava bolezni in škodljivcev številnih, v platformo vključenih, SZPO. Spletna platforma IPM Decisions (https://www.platform.ipmdecisions.net/) je na voljo tudi v slovenskem jeziku. Napovedi vključenih SZPO so neodvisne od velikosti pridelovalne površine in so zato primerni tudi za vrtnarje z manjšimi površinami. V platformo sta trenutno vključena tudi dva SZPO, ki sta potrjena za uporabo v Sloveniji in sicer za napovedovanje jabolčnega zavijača na jablani in na hruški.
Pogled v rezultate modela za napovedovanje škode zaradi jabolčnega zavijača na jablani med 5.6. in 30.6. 2023 na platformi IPM Decisions.

Pogled v rezultate modela za napovedovanje škode zaradi jabolčnega zavijača na jablani med 5.6. in 30.6. 2023 na platformi IPM Decisions.

Vstopna stran in hitro iskanje najprimernejšega SZPO v spletnem orodju IPM Adviser.

Vstopna stran in hitro iskanje najprimernejšega SZPO v spletnem orodju IPM Adviser.
Kot dopolnitev spletne platforme, smo za boljšo informiranost uporabnikov o lastnostih SZPO razvili spletno orodje IPM Adviser (https://ipmadviser.ijs.si/), ki uporabniku na prijazen način ponuja informacije o namenu, strukturi ter tehničnih značilnostih SZPO. Vsak vključen SZPO je opisan s preko 50 kriteriji. Orodje omogoča tudi primerjavo med SZPO-ji in tako olajša izbiro najprimernejšega SZPO. Trenutno je vključenih 79 SZPO s področja integriranega varstva rastlin v Evropi, njihovo število pa se postopoma povečuje.

Rezultati (SZPO, ki ustrezajo uporabnikovim izbranim kriterijem) s prikazanimi osnovnimi podatki o SZPO.

Rezultati (SZPO, ki ustrezajo uporabnikovim izbranim kriterijem) s prikazanimi osnovnimi podatki o SZPO.

Spletni seminar – Sistemi za podporo pri odločanju v integriranem varstvu rastlin

Platformo IPM Decisions in orodje IPM Adviser bomo predstavili na spletnem seminarju z naslovom: “Sistemi za podporo pri odločanju v integriranem varstvu rastlin”. Seminar bomo izvedli v četrtek, 30. 11. 2023 od 18:00 do 19:00 preko ZOOM-a in bo v slovenskem jeziku. Predavatelja bosta:
  • prof. dr. Marko Debeljak in
  • mag. Jurij Marinko

z Instituta Jožef Stefan, Odsek za tehnologije znanja.

Prepričani smo, da z uporabo sodobnih digitalnih orodij lažje pridelujemo kvalitetno in zdravo hrano brez onesnaževanje okolja, zato bomo vaše udeležbe na seminarju zelo veseli.
S pozdravi,
Marko Debeljak in Jurij Marinko
Seminarju se pridružite preko klika na povezavo: https://zoom.us/j/92125204633
Povej naprej: